Dołączyliśmy do kolejnej edycji akcji “Razem na Święta”, ze względu na
kiermasz świąteczny ozdób bożonarodzeniowych wykonanych przez dzieci pod
opieką nauczycieli na rzecz pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Żbikowie.