Życzymy naszym przedszkolakom i ich rodzinom
słonecznych i bezpiecznych wakacji
pełnych przygód i wesołej zabawy. 

Czekamy na radosny i zdrowy powrót
do przedszkola we wrześniu.