Ze względu na wytyczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.
„Jedna grupa powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
bardzo prosimy, w miarę możliwości, o przyprowadzanie i odbieranie dzieci
w godzinach pracy oddziału, do którego uczęszcza Państwa dziecko.

 

ULICA OŻAROWSKA

Grupa I – 6.30 – 16.30

Grupa II – 7.30 – 16.00

Grupa III – 7.00 – 17.00

Grupa IV – 7.00 – 16.30

Grupa V – 7.30 – 16.00

Grupa VI – 7.30 – 16.30

Grupa VII – 7.30 – 16.00

Grupa VIII – 7.00 – 17.00

Grupa IX – 7.30 – 16.30

 

ULICA MICKIEWICZA

Grupa I – 6.30 – 16.00

Grupa II – 7.30 – 16.30

Grupa III – 7.00 – 16.00

Grupa IV – 7.00 – 17.00