„OŻAROWSKA KARTA RODZINY 3+”

 Rodziców, których dzieci posiadają Ożarowską Kartę Rodziny 3+ bardzo proszę o kontakt telefoniczny (22-722-10-40 wewn. 33)
bądź osobisty (pokój nr 11)

Intendent