Program wychowania przedszkolnego zatwierdzony

 do realizacji w roku szkolnym 2022/2023

 w Przedszkolu Publicznym nr 1, ul. Mickiewicza 51

 

DRUŻYNA MARZEŃ –  Jolanta Wasilewska, WSiP

Grupa I – Karty pracy – DRUŻYNA MARZEŃ – pakiet dla 3-latków, WSiP

Grupa II – Karty pracy – DRUŻYNA MARZEŃ – pakiet dla 4-latków, WSiP

Grupa III – Karty pracy – DRUŻYNA MARZEŃ – pakiet dla 4-latków, WSiP

Grupa IV – Karty pracy – DRUŻYNA MARZEŃ – pakiet dla 5-latków, WSiP