Harmonogram zajęć dodatkowych

GIMNASTYKA KOREKCYJNA ul. Ożarowska:

mgr Maciocha Bartosz

WTOREK I CZWARTEK

Grupa I          1440 – 15 10                  1410 – 14 40

Grupa II        1410 – 1440                  1440 – 15 10

Grupa VII     1300 – 1330                  1300 – 1330

Grupa  IV      1200 – 1230                  ———

Grupa IX       1230 – 1300                  1510 – 1540

ŚRODA I PIĄTEK

Grupa IV       ———                        1200– 1230

Grupa V        1250 – 1320                     1230 – 1300

Grupa VI      1510 – 1540                      1300 – 1330

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA ul. Mickiewicza

mgr Kłopocki Michał