I GRUPA MICKIEWICZA

Regulamin pracy placówki podczas epidemii vol.2 REGULAMIN szczególnych zasad działalności placówki w trakcie prowadzonych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi zajęć opiekuńczych podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19) §

Życzymy naszym przedszkolakom i ich rodzinom słonecznych i bezpiecznych wakacji pełnych przygód i wesołej zabawy.  Czekamy na radosny i zdrowy powrót do przedszkola we wrześniu.  

Piątek dn. 26.06.2020 r. TEMAT KOMPLEKSOWY: WAKACJE TEMAT DNIA: JEDZIEMY NAD MORZE Cele: Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu. Rozwijanie umiejętności grupowania obiektów w sensowny sposób, doskonalenie liczenia, porównywanie liczebności zbiorów.

Czwartek dn. 25.06.2020 r. TEMAT KOMPLEKSOWY: WAKACJE TEMAT DNIA: RAZEM Z LATEM Cele: Rozpoznawanie i nazywanie na obrazkach polskich krajobrazów: morze, góry, las. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprzez ruch. Rozwijanie

Środa dn. 24.06.2020 r TEMAT KOMPLEKSOWY: WAKACJE TEMAT DNIA: CO BĘDZIEMY ROBIĆ W WAKACJE? Cele: Wdrażanie do uważnego słuchania utworu. Kojarzenie przedmiotu z czynnością nim wykonywaną. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Piłeczki

Wtorek dn. 23.06.2020 r. TEMAT KOMPLEKSOWY: KOLORY LATA TEMAT DNIA : TĘCZOWY ŚWIAT Cele: Rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek. Rozwijanie sprawności ruchowej. Odczuwanie świata poprzez zmysły. Rozwijanie sprawności palców

Poniedziałek dn. 22.06.2020 r. TEMAT KOMPLEKSOWY: KOLORY LATA TEMAT DNIA: NIEBIESKI Cele: Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie sprawności manualnej. Niebieski. Dziecko słucha wiersza B.

Piątek dn. 19.06.2020 r. TEMAT KOMPLEKSOWY: KOLORY LATA TEMAT DNIA: ŻÓŁTY Cele: Rozpoznawanie przedmiotów w kolorze żółtym. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach. Wyrabianie poczucia rytmu, swobody i płynności

Page 1 of 11
1 2 3 11