II GRUPA MICKIEWICZA

Regulamin pracy placówki podczas epidemii vol.2 REGULAMIN szczególnych zasad działalności placówki w trakcie prowadzonych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi zajęć opiekuńczych podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19) §

Życzymy naszym przedszkolakom i ich rodzinom słonecznych i bezpiecznych wakacji pełnych przygód i wesołej zabawy.  Czekamy na radosny i zdrowy powrót do przedszkola we wrześniu.  

Piątek, 26 czerwca 2020r. Temat dnia: „Bezpieczne wakacje” Cele ogólne: – Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa – postępowanie w przypadku zgubienia się; – Rozwijanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię,

Czwartek, 25 czerwca 2020r. Temat dnia: „Nad jeziorem” Cele ogólne: – Rozwijanie sprawności fizycznej dziecka. – Poszerzanie pojemności płuc poprzez ćwiczenia oddechowe; – Doskonalenie percepcji wzrokowej. „Nad jeziorem” – rozmowa

Środa, 24 czerwca 2020r. Temat dnia: „Jedziemy w góry” Cele ogólne: – Poznanie polskich gór, jako miejsca do spędzenia wakacji; – Rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni; – Doskonalenie umiejętności

Wtorek, 23 czerwca 2020r. Temat dnia: „Nad morzem” Cele ogólne: – Rozwijanie umiejętności przeliczania; – Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci. „Wakacje Tupa” – zabawa słuchowa. Rodzic zadaje pytanie: Co usłyszał Tup nad

Poniedziałek, 22 czerwca 2020r. Temat kompleksowy: „Już wakacje” Temat dnia: Jedziemy na wakacje”. Cele ogólne: – Rozwijanie sprawności manualnej dzieci; – Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci; – Klasyfikowanie przedmiotów wg przeznaczenia.

Piątek, 19 czerwca 2020r. Temat dnia: ”Tęczowy” Cele ogólne: – Utrwalanie poznanych kolorów; – Rozwiązywanie zagadek tematycznych; – Zapoznanie ze zjawiskiem tęczy; – Usprawnianie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne. “W

Page 1 of 15
1 2 3 15