O nas

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim istnieje od 1972 r.

Ulica Ożarowska 34 – to już trzeci adres naszego przedszkola. Pierwsza siedziba miała miejsce przy ulicy 3 Maja, później przy ul. Obrońców Warszawy, aby 30 stycznia 2012r. ostatecznie zagościć w oryginalnym architektonicznie budynku w formie zamku.

Do dziewięciu oddziałów, w tym trzech integracyjnych, uczęszcza 210 dzieci w wieku 3-5 lat. Przedszkolaki mają do dyspozycji 9 nowocześnie wyposażonych sal dydaktycznych, salę integracji-sensorycznej, pracownię plastyczno-medialną, gabinety specjalistyczne (logopeda, psycholog) oraz salę wielofunkcyjną ze sceną i profesjonalnym oświetleniem.

1 września 2015 roku zostały utworzone 4 nowe oddziały dla dzieci w wieku 3-5 lat. Do nowego budynku przy ulicy Mickiewicza 51 w Ożarowie Mazowieckim zostało przyjętych 100 dzieci. Dostępne są tutaj jasne i przestronne sale, gabinet psychologa i logopedy, wielofunkcyjna sala wraz ze sceną teatralną.

Dziećmi opiekuje się wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kwalifikacje i kompetencje. Nauczyciele wdrażają bogatą ofertę edukacyjną, wykorzystując różnorodne formy i metody aktywizujące działania dzieci.

Wszystkie przedszkolaki mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, także na zajęciach dodatkowych, takich jak język angielski oraz korekcji postawy ciała na gimnastyce korekcyjnej.

Wychowankowie przedszkola zachęcani przez nauczycieli chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach, przeglądach organizowanych w przedszkolu i poza nim, odnosząc nie małe sukcesy.

Często goszczą w przedszkolu ciekawi goście reprezentujący interesujące zawody oraz umiejętności. Co najmniej raz w miesiącu na przedszkolnej scenie prezentowane są przedstawienia teatralne lub koncerty muzyczne w wykonaniu profesjonalistów. Od niedawna jest ona ulubionym miejscem Teatru Rodziców.

Swoje umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne prezentują także dzieci z okazji uroczystości przedszkolnych.

Zielone otoczenie budynku nie tylko je zdobi, ale również kształtuje poczucie estetyki i poszanowania przyrody u naszych wychowanków. Największą atrakcją jest wspaniale zagospodarowany plac zabaw, umożliwiający dzieciom kreatywna zabawę na świeżym powietrzu.

Do przedszkola dzieci uczęszczają bardzo chętnie czując, że są rozumiane i kochane przez wszystkich pracowników.


WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim pracuje w oparciu o program wybrany z listy MEN. Obserwując indywidualny rozwój każdego dziecka, współdziała z rodzicami i specjalistami w celu zapewnienia mu optymalnych warunków do osiągnięcia postępów. Przedszkole zapewnia udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Realizuje założenia rozwoju zrównoważonego zarówno pod względem realizowanych treści, jak i wyposażenia, sposobu funkcjonowania oraz postaw prezentowanych przez pracowników i rodziców.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Kadra nauczycielska doskonali swoje kwalifikacje i kompetencje zgodnie z założeniami do realizacji celami. Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców.

Przedszkole monitoruje i doskonali jakość własnej pracy współdziałając z rodzicami i środowiskiem.

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa. Celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwoju. Przedszkole umożliwia osiągnięcie gotowości szkolnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.