Informacja dot. OŚWIADCZENIA RODZICÓW O ODBIORZE DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA

Rodzice, których dzieci kontynuują edukację przedszkolną w roku szkolnym 2020/2021 (ul. Ożarowska i Mickiewicza), prosimy o kontakt telefoniczny
z wychowawcą grupy
w przypadku dokonania zmian dotyczących osób upoważnionych do odbioru dziecka.