Aktualności

Drodzy Rodzice! Z powodu sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy i braku możliwości uczestnictwa dzieci w zajęciach, będziemy publikować na stronach przedszkola naszej grupy propozycje zabaw z dziećmi w domu.

Tydzień IV: Nadchodzi wiosna Dzień 25.03.2020.    Czekamy na wiosnę 1.Ćwiczenie poranne. Zabawa orientacyjno-porządkowa Słoneczko i deszczyk. Na hasło: Słoneczko dzieci poruszają się swobodnie. Hasło: Deszczyk jest sygnałem do przysiadu, stukania

25.03.2020 r. (środa) Temat: Wiosenne kotki. Cele: 1. Rozumienie wieloznaczności określenia “kotki”.           2. Wzbogacenie słownika dziecka o nowe pojęcia: miękkie, delikatne, puszyste, miłe.           3. Czerpanie radości ze wspólnej

25.03.2020 Temat: Wiosenne pączki Cele ogólne: Dostrzeganie w otoczeniu oznak wiosny; Poszerzanie słownika o określenia: miękkie, miłe, puszyste; Rozumienie wieloznaczności słów: kotki i pączki; Zajęcia: Kotki marcowe – słuchanie wiersza

ŚRODA 25.03.2020 r. Temat tygodnia: Witaj Wiosno! Temat dnia: Jaka jest wiosna? Cel zajęć: Wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę; doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej

Drodzy Rodzice! Od 25 marca (środa) zgodnie z wytycznymi MEN i podjętymi przez przedszkole działaniami realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego.  Zachęcamy Rodziców do codziennego zaglądania do zakładki swojej grupy celem

MAJĄC NA UWADZE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI DYREKCJA PODJĘŁA DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU DODATKOWYCH DZIAŁAŃ ANTYSEPTYCZNYCH PRZY UŻYCIU LAMPY BAKTERIOBÓJCZEJ (UV), KTÓRĄ POSIADA PRZEDSZKOLE.  DZIAŁANIA SĄ REALIZOWANE W GODZINACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ. PONADTO

MARZEC 05.03. – Warsztaty historyczne “Żywa lekcja historii Polski – średniowiecze” (ul. Mickiewicza i ul. Ożarowska). 06.03. – Warsztaty historyczne “Żywa lekcja historii Polski – średniowiecze” (ul. Ożarowska). 12.03. –