Aktualności

Temat tygodnia: Witaj Wiosno! Temat dnia: Zapraszamy do nas, ptaszki! Celem tych zajęć jest: Rozpoznawanie popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce; utrzymywanie równowagi, rozwijanie umiejętności skakania na jednej nodze i

Cele: rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki; rozpoznawanie ptaków po ich głosie; doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej; stymulacja dotykowa; kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał słowny. Pomoce: zdjęcia/obrazki

DRODZY RODZICE NASZYCH KOCHANYCH MALUSZKÓW!!! Wszystkie ciocie bardzo serdecznie Was pozdrawiają! Od dzisiaj możemy sobie trochę popracować …inaczej. Życzymy wiele zabawy i sukcesów !! W tym tygodniu mówimy o naszych

Temat kompleksowy: Zwierzęta na wiejskim podwórku.   ZWIERZĘTA WIEJSKIE Cele: rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających na wsi oraz ich młodych. naśladowanie sposobu poruszania się różnych zwierząt oraz odgłosów, które

Środa 25 marca 2020r.   Temat kompleksowy: „ WITAJ WIOSNO” TEMAT DNIA: „GDZIE ZNAJDĘ KWIATY?”   “Kwiaty” – opowieść ruchowa Dziecko słuchając opowiadania rodzica powoli wstaje (od leżenia do stania

„Jak robi krowa, jak robi koń?” – zabawy naśladujące głosy zwierząt gospodarskich oraz próba globalnego czytania. Naśladowanie głosów zwierząt. Po usłyszeniu głosu zwierzęcia dziecko próbuje nazwać zwierzę, następnie próbuje samodzielnie

Temat kompleksowy: Pracowita Wiosna 25.03.2020 Temat dnia: Wiosenne porządki w domu Cel zajęć: Wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia przedmiotów charakteryzujących wiosnę, doskonalenie umiejętności szeregowania przedmiotów. ,,Do czego to służy?” Rozmowa

Środa 25 marca 2020 r.   Temat kompleksowy: „WITAJ WIOSNO” TEMAT DNIA: „GDZIE ZNAJDĘ KWIATY?” Cele ogólne: – Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów. – Wdrażanie do poznawania różnych form ekspresji artystycznej.

Drodzy Rodzice! Z powodu sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy i braku możliwości uczestnictwa dzieci w zajęciach, będziemy publikować na stronach przedszkola naszej grupy propozycje zabaw z dziećmi w domu.

Tydzień IV: Nadchodzi wiosna Dzień 25.03.2020.    Czekamy na wiosnę 1.Ćwiczenie poranne. Zabawa orientacyjno-porządkowa Słoneczko i deszczyk. Na hasło: Słoneczko dzieci poruszają się swobodnie. Hasło: Deszczyk jest sygnałem do przysiadu, stukania