VIII GRUPA OŻAROWSKA

Regulamin pracy placówki podczas epidemii vol.2 REGULAMIN szczególnych zasad działalności placówki w trakcie prowadzonych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi zajęć opiekuńczych podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19) §

Życzymy naszym przedszkolakom i ich rodzinom słonecznych i bezpiecznych wakacji pełnych przygód i wesołej zabawy.  Czekamy na radosny i zdrowy powrót do przedszkola we wrześniu.  

  Piątek 26.06 Temat dnia: BĘDĘ O WAS PAMIĘTAĆ!   Cele: rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie; zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcanie do wysyłania z wakacji kartek do przedszkola

  Czwartek 25.06 Temat dnia: ŻEGNAMY PRZYJACIÓŁ!   Cele: kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych; kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat   Letnie

  Środa 24.06   Temat dnia: CO ZROBIĘ, GDY SIĘ ZGUBIĘ?   Cele: zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowanie w przypadku zgubienia się; rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania

  Wtorek 23.06.2020r. Temat dnia: GDZIE WODA JEST SŁODKA, A GDZIE SŁONA?   Cele: porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz; doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji   „Gdzie

Temat tygodnia: Lato 19.06.2020 r. TEMAT DNIA: W PIĘKNYM OGRODZIE…   CELE OGÓLNE: doskonalenie percepcji wzrokowej; rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni; utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: kolory ciepłe i

Page 1 of 12
1 2 3 12