IV GRUPA MICKIEWICZA

Regulamin pracy placówki podczas epidemii vol.2 REGULAMIN szczególnych zasad działalności placówki w trakcie prowadzonych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi zajęć opiekuńczych podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19) §

Życzymy naszym przedszkolakom i ich rodzinom słonecznych i bezpiecznych wakacji pełnych przygód i wesołej zabawy.  Czekamy na radosny i zdrowy powrót do przedszkola we wrześniu.  

Temat: Bezpieczeństwo CELE: – Usprawnianie umiejętności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej – Rozwijanie umiejętności wnioskowania, logicznego myślenia oraz argumentowania – Rozwijanie pamięci słuchowej – Doskonalenie umiejętności różnicowania kierunków w przestrzeni

Temat: Co zabierzemy na wakacje ? CELE: – Rozwijanie umiejętności tworzenia pojęcia na podstawie definicji – Rozwijanie logicznego myślenia – Kształtowanie umiejętności odejmowania w pamięci – Usprawnianie zwinności i szybkości

Temat: Wakacyjne podróżowanie CELE: – Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem – Rozwijanie umiejętności wyrażania marzeń w pracy plastycznej 1. ,,Przenieś piłkę na drążku”- zabawa ruchowa z elementem równowagi. Dziecko otrzymuje

Temat: Przy ognisku CELE: – Rozwijanie percepcji wzrokowej dzieci – Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia – Usprawnianie umiejętności rzutu i łapania piłki 1. ,,Budowanie na biwaku”- zabawa wzrokowa. Rodzic/Opiekun wyjaśnia,

Temat kompleksowy: Do widzenia, przedszkole  (22.06- 26.06) Temat: Nad rzeką CELE: – Doskonalenie koncentracji uwagi na treści wiersza – Rozwijanie umiejętności porządkowania zbiorów ze względu na liczbę elementów – Utrwalanie

Temat: Tęczowy świat CELE: obserwowanie przebiegu doświadczenia; podejmowanie próby wyciągania wniosków; rysowanie zgodnie z podanym kierunkiem na kartce.   Tęcza – słuchanie wiersza W. Słobodnika   Tęcza Włodzimierz Słobodnik  

Page 1 of 16
1 2 3 16