2019/2020 IX GR. OŻAROWSKA

Regulamin pracy placówki podczas epidemii Klauzula inf. dot. monitorowania temperatury osób wchodzących Procedura badania temperatury REGULAMIN szczególnych zasad działalności placówki w trakcie prowadzonych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałami

Życzymy naszym przedszkolakom i ich rodzinom słonecznych i bezpiecznych wakacji pełnych przygód i wesołej zabawy.  Czekamy na radosny i zdrowy powrót do przedszkola we wrześniu.  

Przy ognisku.   CELE: – Rozwijanie percepcji wzrokowej dzieci. – Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia. – Usprawnianie umiejętności rzutu i łapania piłki.   1. ,,Budowanie na biwaku”- zabawa wzrokowa. Opiekun

Temat kompleksowy: DO WIDZENIA, PRZEDSZKOLE.  1. Nad rzeką.    CELE: – Doskonalenie koncentracji uwagi na treści wiersza. – Rozwijanie umiejętności porządkowania zbiorów ze względu na liczbę elementów. – Utrwalanie umiejętności

Tęczowy świat.    CELE: obserwowanie przebiegu doświadczenia; podejmowanie próby wyciągania wniosków; rysowanie zgodnie z podanym kierunkiem na kartce.   Tęcza – słuchanie wiersza W. Słobodnika   Tęcza Włodzimierz Słobodnik